Lynchův syndrom
www.lynch.cz
Logo Bioptická laboratoř s.r.o.
Lynchův syndrom

Léčba

Léčba nádorů je velmi nákladná, pro pacienta náročná a ne vždy zaručuje uspokojivé výsledky.

Lepší a levnější možností je předejití vzniku nádoru. Pokud u někoho víme, že zdědil Lynchův syndrom, můžeme pacientovi pomoci již dnes běžně užívanými metodami. Pacientovi je doporučeno chodit na pravidelné preventivní gastroendoskopické a kožní prohlídky. U žen i na pravidelné prohlídky dělohy. Princip této metody spočívá v tom, že při pravidelných preventivních prohlídkách zastihneme nádor ještě ve fázi, kdy je možné ho zcela odstranit, aniž bychom pacientovi tímto zákrokem nějak ublížili. Pacienti mezi věkem 20-40 let chodí na prohlídky jednou za dva roky, po dosažení 40. roku života jednou za rok.

Metoda preventivních prohlídek je doporučena těm, u kterých se potvrdí Lynchův syndrom. Lynchův syndrom se molekulárně geneticky zjišťuje z krve. Vyšetření je nákladné a dělá se u všech členů rodiny, která má alespoň jednoho probanda s tímto potvrzeným onemocněním.

Vědecká studie z roku 2009, která probíhala ve Finsku*, potvrzuje, že pacienti, kteří mají Lynchův syndrom a pravidelně chodí na preventivní prohlídky, se dožívají v průměru stejného věku, jako běžná populace, která toto onemocnění nemá. Z této práce je patrné, že diagnostika lidí s Lynchovým syndromem a jeho prevence je zcela zásadní pro život jedinců s tímto onemocněním.

Ten years after testing for Lynch syndrome: Cancer Incidence and outcome in mutation-positive and mutation-negative family members
Heikki J. Järvinen et al.

Následuje text Reference »

Poslední aktualizace 2. května 2017
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.
Autoři: MUDr. Ladislav Hadravský, Prof. MUDr. Ondřej Daum, PhD., Prof. MUDr. Michal Michal