Lynchův syndrom
www.lynch.cz
Logo Bioptická laboratoř s.r.o.
Lynchův syndrom

Etiologie

Příčina onemocnění je v zárodečné mutaci v jednom z tzv. DNA mis-match repair genů (DNA MMR). To se projeví ztrátou nebo nedostatečnou funkcí DNA MMR proteinů. Tyto proteiny vytvářejí systém, který opravuje chybné párování bází na novém vlákně DNA při její replikaci. Pokud systém DNA MMR proteinů nefunguje správně, chyby na DNA se neopravují a dalšími replikacemi DNA se kumulují. To časem vede ke zvrhnutí buňky v rakovinnou.

DNA MMR proteiny

Doposud je známo sedm DNA MMR proteinů: MLH1, PMS2, MSH2, MSH6, PMS1, MSH3, MLH3. Tyto proteiny vytvářejí systém, který opravuje chybné párování bází na novém vlákně DNA při její replikaci.

Nové vlákno vytváří enzym (neboli protein) DNA polymeráza. Pracuje velmi rychle a nezaručuje vytvoření bezchybné kopie. Mezi chyby patří např. adice, eliminace (přidání nebo chybění nukleotidů oproti předloze), záměny nukleotidů. Z tohoto důvodu existují DNA MMR proteiny, které nové vlákno kontrolují a případné chyby opravují. Pokud systém DNA MMR proteinů nefunguje správně, chyby na DNA zůstávají a dalšími replikacemi DNA se kumulují. To časem vede ke zvrhnutí buňky v rakovinnou.

Nejvíce prozkoumány jsou první čtyři uvedené proteiny. Pracují ve dvojici – MLH1/PMS2 a MSH2/MSH6 a rozlišujeme protein hlavní/vedlejší. Tato vlastnost se projeví tím, že pokud primárně chybí protein hlavní, chybí i protein vedlejší, protože je nepotřebný. Všechny nepotřebné proteiny buňka degraduje ubiquitinovou cestou, aby šetřila aminokyselinami. Pokud primárně chybí vedlejší protein, hlavní zůstává. To je důležité vědět při imunohistochemickém vyšetření přítomnosti proteinů (viz odkaz Diagnostika).

Následuje text Diagnostika »

Poslední aktualizace 2. května 2017
Copyright © 2010-2024 Bioptická laboratoř s.r.o.
Autoři: MUDr. Ladislav Hadravský, Prof. MUDr. Ondřej Daum, PhD., Prof. MUDr. Michal Michal