Muir-Torre syndrom
Muir-Torre syndrom

Závěr

MTS, fenotypická varianta HNPCC/Lynchova syndromu, je nejčastěji diagnostikovaný dermatology, dermatopatology/patology, gastroenterology a gynekology. Identifikace těchto pacientů a jejich pokrevních příbuzných vyžaduje další vyšetření, která lze provádět jen ve specializovaných patologických pracovištích disponující imunohistochemickými a molekulárně biologickými metodami. Tento přístup tak dovoluje včasné odhalení postižených a jejich pokrevních příbuzných, kteří jsou nositeli zárodečné mutace v MMR genech. Země, ve kterých existuje registr těchto osob včetně striktního systému vyšetřování, umožňují jejich přežití srovnatelné s normální populací [68].

Copyright © 2010 Bioptická laboratoř s.r.o.