Muir-Torre syndrom
Muir-Torre syndrom


Muir-Torre syndrom
Fenotypická varianta Lynchova syndromu


Autoři:

MUDr. Denisa Kacerovská, PhD.
Doc. MUDr. Dmitry Kazakov, CSc.
RNDr. Kateřina Černá, PhD.
Prof. MUDr. Michal Michal

Bioptická laboratoř Plzeň

Poslední aktualizace:
9. května 2010
Copyright © 2010 Bioptická laboratoř s.r.o.