Muir-Torre syndrom
Muir-Torre syndrom

Úvod

Muir-Torre syndrom (MTS) je autozomálně dominantně dědičné onemocnění, které bylo poprvé popsáno nezávisle dvěmi autory, tj. Muirem a Torrem v roce 1967 a 1968. Tento syndrom zahrnuje kombinaci nejméně jednoho kožního nádoru se sebaceózní diferenciací a minimálně jednoho viscerálního tumoru. Stejně tak mnohočetné keratoakantomy vyskytující se zejména u mladých osob na místech chráněných před sluncem jsou kožním příznakem MTS. Mezi nejčastější interní malignity asociované s tímto syndromem patří karcinomy gastrointestinálního (cca 50 %) a urogenitálního traktu (25 %). Kožní léze ve většině případů předcházejí anebo se vyskytují současně s nádory vnitřních orgánů [1].

MTS je dnes považován za fenotypickou variantu mnohem častějšího hereditárního nepolypózního kolorektálního karcinomu (hereditary nonpolyposis colorectal cancer; HNPPC) nebo-li Lynchova syndromu, pro který je typický časný výskyt kolorektálních karcinomů lokalizovaných převážně v proximálním úseku tlustého střeva, obvykle asociovaných s dalšími malignitami postihující jiné orgány. Právě „otec“ HNPCC Henry Lynch v roce 1981 poukázal na společnou možnou etiologii mezi MTS a HNPCC, poté co identifikoval pacienty s fenotypem MTS v rodině postižené HNPCC/Lynchovým syndromem [2]. Následně bylo prokázáno, že oba syndromy jsou genetická onemocnění způsobená zárodečnou mutací v jedné alele některého z genů zodpovědných za opravy replikačních chyb v DNA, tzv. mismatch repair (MMR) genů (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PMS1, MSH3MLH3), která po inaktivaci druhé alely téhož genu vede ke ztrátě exprese příslušného proteinu, což má za následek mimo jiné tzv. mikrosatelitní nestabilitu (microsatellite instability; MSI).

K vyslovení podezření na HNPCC/Lynchův syndrom a k rozhodnutí o provedení dalších náležitých vyšetření (imunohistochemická analýza, testování MSI) slouží tzv. Amsterdamská kritériarevidovaná kritéria z Bethesdy. Ty mohou být aplikovány i na pacienty s fenotypem MTS, avšak bylo zjištěno, že 22 % jedinců s prokázanou zárodečnou mutací nesplňuje tato kritéria [3].

Copyright © 2010 Bioptická laboratoř s.r.o.